St Anton: The rickerty bridge on the walk along the Valluga ridge prior to descent to Zurs.
[Prev] [Thumbnail Index] [Next]
Picture 'Valluga-Grat.jpg' 600x800 pixels.
[Prev] [Thumbnail Index] [Next]

Reset Site